Polonia na świecie

Polonią określa się Polaków i osoby, które mają polskie korzenie, które mieszkają poza Polską. Mianem tym nie określa się Polaków mieszkających na byłych terenach Rzeczypospolitej. Jak liczna jest Polonia? Liczebność jej nie jest dokładnie znana. ale według szacunków to około 20 milionów ludzi. W jakich krajach żyje najwięcej Polonii? Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Brazylia, Kanada, Francja, Argentyna. Nie ma kraju na świecie w którym byśmy nie spotkali Polaka. Okazuje się, że na 38 milionów Polaków mieszkających obecnie w Polsce przypada 20 milionów Polonusów. W zależności od kraju emigracja miała miejsce w różnych okresach czasu i powodem takiego stanu rzeczy były problemy polityczne jak i gospodarcze. Obecnie ta sytuacja trochę się ustabilizowała, są nawet tacy przedstawiciele Polonii, którzy powracają na stałe do Polski, szczególnie na stare lata.

Dodaj komentarz