Polonia na świecie

Polonią określa się Polaków i osoby, które mają polskie korzenie, które mieszkają poza Polską. Mianem tym nie określa się Polaków mieszkających na byłych terenach Rzeczypospolitej. Jak liczna jest Polonia? Liczebność jej nie jest dokładnie znana. ale według szacunków to około 20 milionów ludzi. W jakich krajach żyje najwięcej Polonii? Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Brazylia, Kanada, Francja, Argentyna. Nie ma kraju na świecie w którym byśmy nie spotkali Polaka. Okazuje się, że na 38 milionów Polaków mieszkających obecnie w Polsce przypada 20 milionów Polonusów. W zależności od kraju emigracja miała miejsce w różnych okresach czasu i powodem takiego stanu rzeczy były problemy polityczne jak i gospodarcze. Obecnie ta sytuacja trochę się ustabilizowała, są nawet tacy przedstawiciele Polonii, którzy powracają na stałe do Polski, szczególnie na stare lata.

Znaczenie słowa Polonia

Słowo Polonia ma wiele znaczeń. Zwykle pod tym pojęciem rozumiemy Polaków mieszkających poza granicami Polski. Jednak Polonia może oznaczać co innego. Polska w niektórych językach to Polonia (wyraz wywodzący się z łaciny). Istniała także w okresie międzywojennym organizacja o nazwie Polonia. Nie możemy także zapomnieć o kosmosie. Ta nazwą mazwano jedną z planetoid okrążających Słońce. Z tym słowem związane swą dla przykładu konkurs piękności na którym wybieramy najpiękniejsze Polki. Włączając telewizor spotkamy się z także z programem TV nawiązującym do nazwy Polonia. Nie zapomnijmy o klubach sportowych, które upodobały sobie w nazwie słowo Polonia. Zresztą wiele organizacji, nazw własnych ma to słowo w nazwie. Znacie jakieś dodajcie, pewnie nie o wszystkich znaczeniach słyszałem, a warto je pewnie tutaj wspomnieć.